Úvodní strana > Autoři fotografií: Jiří Bohdal

Jiří Bohdal (* 1957) jiri-bohdal


E-mail: bohdal@naturfoto.cz

Mobil: 602 892 812


Náhodný výběr fotografií - Obnovit | Nové fotografie

Kukačka obecná (Cuculus canorus)
(Cuculus canorus)
© J.Bohdal, Celá galerie 40x
Bukač velký (Botaurus stellaris)
(Botaurus stellaris)
© J.Bohdal, Celá galerie 8x
Tesařík piluna (Prionus coriarius)
(Prionus coriarius)
© J.Bohdal, Celá galerie 6x
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
(Phoenicurus phoenicurus)
© J.Bohdal, Celá galerie 33x
Straka obecná (Pica pica)
(Pica pica)
© J.Bohdal, Celá galerie 16x
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
(Carduelis chloris)
© J.Bohdal, Celá galerie 27x
Včela medonosná (Apis mellifera)
(Apis mellifera)
© J.Bohdal, Celá galerie 53x
Labuť velká (Cygnus olor)
(Cygnus olor)
© J.Bohdal, Celá galerie 67x
Mandelík hajní (Coracias garrulus)
(Coracias garrulus)
© J.Bohdal, Celá galerie 24x
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
(Oriolus oriolus)
© J.Bohdal, Celá galerie 18x
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
(Haematopus ostralegus)
© J.Bohdal, Celá galerie 28x
Jelen lesní (Cervus elaphus)
(Cervus elaphus)
© J.Bohdal, Celá galerie 97x
Brhlík lesní (Sitta europaea)
(Sitta europaea)
© J.Bohdal, Celá galerie 31x
Náprstník vlnatý (Digitalis lanata)
(Digitalis lanata)
© J.Bohdal, Celá galerie 7x
Vrabec polní (Passer montanus)
(Passer montanus)
© J.Bohdal, Celá galerie 33x
Drop velký (Otis tarda)
(Otis tarda)
© J.Bohdal, Celá galerie 21x
Čolek velký (Triturus cristatus)
(Triturus cristatus)
© J.Bohdal, Celá galerie 16x
Dudek chocholatý (Upupa epops)
(Upupa epops)
© J.Bohdal, Celá galerie 37x
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
(Falco tinnunculus)
© J.Bohdal, Celá galerie 53x
Slizečka porcelánová (Oudemansiella mucida)
(Oudemansiella mucida)
© J.Bohdal, Celá galerie 9x
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
(Sciurus vulgaris)
© J.Bohdal, Celá galerie 42x
Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)
(Chondrostoma nasus)
© J.Bohdal, Celá galerie 7x
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
(Tetrao tetrix)
© J.Bohdal, Celá galerie 24x
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)
(Phoenicopterus roseus)
© J.Bohdal, Celá galerie 52x
Zlatohlávek hladký (Protaetia cuprea)
(Protaetia cuprea)
© J.Bohdal, Celá galerie 1x
Kur domácí (Gallus domesticus)
(Gallus domesticus)
© J.Bohdal, Celá galerie 20x
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)
(Phoenicopterus roseus)
© J.Bohdal, Celá galerie 52x
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
(Streptopelia decaocto)
© J.Bohdal, Celá galerie 26x
Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
(Platalea leucorodia)
© J.Bohdal, Celá galerie 77x
Bongo horský (Tragelaphus eurycerus isaaci)
(Tragelaphus eurycerus isaaci)
© J.Bohdal, Celá galerie 6x

Náhodný výběr fotografií - Obnovit | Nové fotografie

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.