hvězdovka dlouhokrká (Geastrum pectinatum)

hvězdovka dlouhokrká - Foto č. 15883


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Ráj, CHKO Kokořínsko, CZ
20.Březen 2011

Možnost záměny za jinou houbu


hvězdovka dlouhokrká - Fotografie (1):
(Geastrum pectinatum)
Foto č. 15882


hvězdovka dlouhokrká - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

hvězdovka smrková (Geastrum quadrifidum):

Hvězdovka smrková propukává ve 4-5 substrátem pospojovaných cípů a má ohraničené ústí. Hvězdovka dlouhokrká rozpukává do 5-10 cípů a vyznačuje se kuželovitým, rýhovaným a neohraničeným ústím.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.