hvězdovka brvitá (Geastrum fimbriatum)

hvězdovka brvitá - Foto č. 13222


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Mělnická Vrutice, okr. Mělník, CZ
17.Listopad 2009

Možnost záměny za jinou houbu


hvězdovka brvitá:

Hvězdovky sice na první pohled vypadají všechny stejně, ale některé jejich znaky se liší dost podstatně. Při jejich rozlišování hledíme na velikost plodnic, na počty protrhaných cípů, zajímá nás ústí na vnitřní okrovce, přítomnost či nepřítomnost krčku, celkové zbarvení a také jejich biotop. Hvězdovka brvitá patří k menším a nejhojnějším zástupcům rodu Geastrum a setkat se s ní můžeme v listnatých i jehličnatých lesích. Daří se jí především ve smrčinách, kde se objevuje zhruba od července do listopadu, avšak její staré plodnice (exsikáty) můžeme nacházet během celého roku. Vajíčka této hvězdovky rozpukávají většinou v 6-10 cípů, čímž odhalují přisedlou kulovitou okrovku bez krčku, zdobenou vláknitě brvitým ústím bez terčovitého olemování.
Záměna je možná za hvězdovku trojitou (Geastrum triplex), pro kterou je typický jakýsi límec, jenž se vytváří odlupováním z exoperidie, nebo za hvězdovku červenavou (Geastrum rufescens), která se vyznačuje hnědočervenými cípy.

Využití: Všechny druhy hvězdovek řadíme mezi nejedlé houby.hvězdovka brvitá - Fotografie (5):
(Geastrum fimbriatum)
Foto č. 18085
(Geastrum fimbriatum)
Foto č. 18084
(Geastrum fimbriatum)
Foto č. 15031
(Geastrum fimbriatum)
Foto č. 15030
(Geastrum fimbriatum)
Foto č. 13221


hvězdovka brvitá - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

hvězdovka trojitá (Geastrum triplex):

Hvězdovka trojitá dorůstá do větších rozměrů a v dospělosti se obvykle vyznačuje přítomností límce okolo vnitřní okrovky, který u hvězdovky brvité chybí.

Nejedlé houby

hvězdovka smrková (Geastrum quadrifidum):

Oba druhy vyrůstají s oblibou ve smrčinách, ale liší se velikostí plodnic, počtem cípů a některými dalšími znaky. Hvězdovka smrková propukává ve 4-5 substrátem pospojovaných cípů a má ohraničené ústí. Hvězdovka brvitá dorůstá do větších rozměrů, rozpukává do 5-11 cípů a vyznačuje se třásnitým neohraničeným ústím.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.