dřevnatka mnohotvárná (Xylaria polymorpha)

dřevnatka mnohotvárná - Foto č. 18953


PublikaceObjednat
Nejedlé houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby


Okolí Mělníka, CZ
9.Duben 2013

Možnost záměny za jinou houbu


dřevnatka mnohotvárná:

dřevnatka mnohotvárná - Fotografie (3):
(Xylaria polymorpha)
Foto č. 18952
(Xylaria polymorpha)
Foto č. 13856
(Xylaria polymorpha)
Foto č. 13849


dřevnatka mnohotvárná - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

dřevnatka dlouhonohá (Xylaria longipes):

Dřevnatka mnohotvárná vytváří mohutnější a zdeformovanější plodnice (stromata) a vyrůstá především z bukového dřeva, zatímco dřevnatka dlouhonohá preferuje javory, duby a habry.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.