Bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis)

Bažanka vytrvalá - Foto č. 7874


PublikaceObjednat
Léčivé rostlinyJedovaté rostlinyBylinyLesní rostliny


čeleď: Pryšcovité

Kadaň
30.Březen 2008


Bažanka vytrvalá:

Vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi pryšcovitých (Euphorbiaceae) vysoká 15-30(-40) cm. Má dlouze plazivé oddenky, jejichž pomocí se šíří častěji než semeny, takže se na lokalitě vyskytuje obvykle ve skupinách, někdy může tvořit až souvislé porosty; lodyha je přímá, nevětvená; krátce řapíkaté vstřícné vejčitě kopinaté listy jsou nahloučeny v horní třetině lodyhy; nevýrazné zelené květy vyrůstají v paždí horních listů – samčí (na snímku) v klubíčkách uspořádaných v řídkém prodlouženém klasu, samičí pouze v jediném 1-3květém stopkatém klubíčku; plody jsou štětinaté tobolky, při jejichž praskání se semena rozletují do okolí podobně jako u známé netýkavky. Kvete od přelomu března a dubna do května. Roste ve stinných a humózních vlhčích listnatých a smíšených lesích různých typů od lužních lesů přes bučiny a jedlobučiny po dubohabřiny, hojná je i v suťových lesích, může se vyskytnout i na kamenitých křovinatých mezích; u nás se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do hor s výjimkou nejvyšších poloh. Je jedovatá, otrava se projevuje celkovou slabostí, nevolností a průjmem, někdy krvavým, nekončívá však smrtí; v lidové medicíně se používala jako léčivka s projímavým a močopudným účinkem, zevně na špatně se hojící rány a spáleniny, pro její jedovatost se však její používání nedoporučuje, a už vůbec ne dlouhodobé!


Bažanka vytrvalá - Fotografie (5):
(Mercurialis perennis)
Foto č. 16045
(Mercurialis perennis)
Foto č. 16044
(Mercurialis perennis)
Foto č. 7877
(Mercurialis perennis)
Foto č. 7876
(Mercurialis perennis)
Foto č. 7875

Bažanka vytrvalá - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.